7/18/201612:35 AM(View: 10825)
Như những năm trước, năm nay Quán Thả Thơ (do Giải Khuyến -Học Viet Olympiad phụ trách) trở lại với cộng đồng chúng ta trong Hội chợ Tết Xuân Tân Mão (2011) do Tổng Hội Sinh viên Nam California tổ chức. Quán Thả Thơ nằm trong khuôn viên Làng Việt Nam của Hội Chợ Tết.