7/18/201612:53 AM(View: 11651)
WESTMINSTER, California: “Tiếng Việt còn, người Việt hải ngoại còn.” Câu nói của Thầy Tạ Trung như một lời nhắc nhở hơn 300 quan khách gồm thầy cô giáo, đại diện các hội đoàn, đoàn thể, thân hữu và truyền thanh báo chí có lòng nghĩ đến thế hệ con em tại hải ngoại về sự cần thiết học tiếng Việt của giới trẻ để bảo tồn văn hóa nước Việt trong buổi tiệc gây quỹ lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật 5-6-2011 tại Paracel Seafood Restaurant thuộc thành phố Westminster.