7/18/20169:07 PM(View: 14693)
WESTMINSTER(NV) - Hơn 20 năm khuyến học để duy trì và phát huy tiếng Việt ở hải ngoại đã mang lại những kết quả tốt đẹp trong giới trẻ VN hải ngoại. Đó là công sức của tổ chức “Giải Khuyến Học” do Việt Olympia điều hành với những thầy cô giáo thuộc nhiều thế hệ người Việt.