7/18/20161:49 AM(View: 13414)
Văn nghệ là một bộ môn nghệ thuật, ở đó yếu tố sáng tạo theo chiều hướng hướng thượng là nguồn cảm hứng, là sức sống của con người, của mọi thời đại. Văn nghệ làm đẹp, thăng hoa cuộc sống. Qua văn nghệ, đặc biệt là âm nhạc, tuổi trẻ sẽ dễ học tiếng Việt và dễ cảm nhận nền văn hoá của dân tộc và đây là hành trang để tuổi trẻ bước vào môi trường hội nhập bằng tất cả những nỗ lực của chính mình để đạt được sự tiến bộ. Đến với Đại Hội Thi Đua Văn Nghệ Trẻ.