Thông Báo

7/19/201612:40 AM(View: 12874)
Thông Báo
Little Sàigòn, ngày 25 tháng 5 năm 2016

Thông báo 1

V/v: Tổ chức Giải Khuyến-Học Kỳ XXVII – 2016 về Lịch sử - Văn học Việt Nam và Học sinh – Sinh viên Ưu tú

Kính gởi:
Quý vị Trung tâm trưởng, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ.
Quý vị Thầy Cô giáo dạy Việt ngữ.
Quý vị Cơ quan Truyền thông.
Quý vị Ân nhân, Mạnh thường quân.
Quý vị Phụ huynh.

Kính Thưa Quý vị,
Giải Khuyến-Học Kỳ XXVII– 2016 về Lịch sử - Văn học Việt Nam và Học sinh – Sinh viên Ưu tú trân trọng thông báo về việc tổ chức Giải Khuyến-Học kỳ thứ 27  như sau:

A. Lịch trình tổ chức:
1.  Thi Vòng Loại Đố Vui Để Học, Thi viết cá nhân - Chủ nhật 26.6.2016.
2.  Thi Bán Kết và Chung Kết Đố Vui Để Học - Chủ nhật, 10.7.2016.
3.  Phát thưởng và Tri ân - Chủ nhật, 17.7.2016.

B.  Địa điểm  thi:
Hội Trường Viện Việt Học
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

C. Chương trình, tài liệu và thể lệ thi năm nay có sự thay đổi. Kính mong quý vị lên trang nhà của Giải Khuyến Học www.giaikhuyenhoc.org để biết thêm chi tiết.

Ban Tổ Chức tha thiết mời gọi sự hỗ trợ của Quý bậc Cha Mẹ, Quý Thầy Cô, Quý Ân nhân, hội đoàn, đoàn thể và tất cả đồng hương, đặc biệt là sự tham dự đông đảo của các thí sinh để Giải Khuyến Học Kỳ XXVII – 2016 được thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo và chân thành cảm tạ Quý vị.

T.M. BTC Giải Khuyến-Học Kỳ XXVII– 2016
Trưởng Ban,
Cao Minh Châu
Send comment
Your Name
Your email address