GHI DANH ĐỂ NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email
KHÁCH THĂM VIẾNG
8,517
7/18/2016(View: 18986)
V/v: Tổ chức Giải Khuyến-Học Kỳ XXVII – 2016 về Lịch sử - Văn học Việt Nam và Học sinh – Sinh viên Ưu tú. Chương trình, tài liệu và thể lệ thi năm nay có sự thay đổi. Kính mong quý vị lên trang nhà của Giải Khuyến Học www.giaikhuyenhoc.org để biết thêm chi tiết. Ban Tổ Chức tha thiết mời gọi sự hỗ trợ của Quý bậc Cha Mẹ, Quý Thầy Cô, Quý Ân nhân, hội đoàn, đoàn thể và tất cả đồng hương, đặc biệt là sự tham dự đông đảo của các thí sinh để Giải Khuyến Học Kỳ XXVII – 2016 được thành công tốt đẹp.
7/18/2016(View: 24034)
Cuối năm 1981 và đầu năm 1982, sinh viên Việt Nam tại California State University of Long Beach (CSU Long Beach) đã chuẩn bị hai dự án: (1) Mời gọi sinh viên Việt Nam tại các trường Đại học Hoa Kỳ tại miền Nam Californnia thành lập Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California (THSV). Diễn tiến cuả dự án này rất tốt đẹp, Tổng Hội đã thành hình qua cuộc bầu cử tại CSU Long Beach
GIẢI KHUYẾN HỌC
7/19/201612:40 AM(View: 13160)
V/v: Tổ chức Giải Khuyến-Học Kỳ XXVII – 2016 về Lịch sử - Văn học Việt Nam và Học sinh – Sinh viên Ưu tú. Ban Tổ Chức tha thiết mời gọi sự hỗ trợ của Quý bậc Cha Mẹ, Quý Thầy Cô, Quý Ân nhân, hội đoàn, đoàn thể và tất cả đồng hương, đặc biệt là sự tham dự đông đảo của các thí sinh để Giải Khuyến Học Kỳ XXVII – 2016 được thành công tốt đẹp.
7/18/20169:07 PM(View: 15051)
WESTMINSTER(NV) - Hơn 20 năm khuyến học để duy trì và phát huy tiếng Việt ở hải ngoại đã mang lại những kết quả tốt đẹp trong giới trẻ VN hải ngoại. Đó là công sức của tổ chức “Giải Khuyến Học” do Việt Olympia điều hành với những thầy cô giáo thuộc nhiều thế hệ người Việt.